అన్నీ తామై.. ముందుండి నడిపించి..!

అన్నీ తామై.. ముందుండి నడిపించి..!

- ప్రగతి నివేదన విజయవంతంలో నగర నేతల సమష్టి కృషి - సభా నిర్వహణ కమిటీల్లో కీలక బాధ్యతలు హైదరాబాద్: ప్రగతి నివేదక సభ సూపర్ సక్సెస్