భీష్మోపదేశం

భీష్మోపదేశం

అంపశయ్య మీద భీష్మ పితామహుడు.. అవసాన దశలో ఉన్న ఆయన్ని చూడాలన్న కోరికతో వస్తాడు ధర్మరాజు. కృష్ణ భగవానుడు ఇచ్చిన ప్రోద్బలంతో, ఆయన ఇచ్చిన శక్తితో ధర్మరాజుకు ధర్మోపదేశం చేస్తాడు. వీటిలో నూట ముప్పది అధ్యాయాల్లో రాజ ధర్మాన్ని, నలభై మూడు అధ్యాయాల్లో ఆపద్ధర్మాన్ని తన జ్ఞాన దృష్టితో వివరిస్తాడు. ధర్మరాజు భీష్మగీత ద్వారా రాజధర్మమూ, ఆపద్ధర్మమూ, మోక్షధర్మము అని..

భీష్మోపదేశం

భీష్మోపదేశం

అంపశయ్య మీద భీష్మ పితామహుడు.. అవసాన దశలో ఉన్న ఆయన్ని చూడాలన్న కోరికతో వస్తాడు ధర్మరాజు. కృష్ణ భగవానుడు ఇచ్చిన ప్రోద్బలంతో, ఆయన ఇచ్

ఆత్మవిద్య

ఆత్మవిద్య

పదార్థవాదం అన్నిటికీ సమాధానం ఇవ్వలేదు. ఆత్మవాది, ఆత్మవేది కాగల నచికేతసుడి వంటి వాడు యదార్థవాదం వైపు మనసును మరల్చుకున్నవాడు. కన

శీలసంపదే సాఫల్యానికి సోపానం

శీలసంపదే సాఫల్యానికి సోపానం

సంపద, అధికారం, పలుకుబడి ఈ అన్నింటికంటే శీలం అత్యంత ప్రధానమైంది. ఎంత సంపాదించినా, ఎన్ని అధికారాలు అనుభవించినా మనిషిలో మంచి, మాన

గొప్పలు వద్దు..

గొప్పలు వద్దు..

ఉన్న విషయాన్ని ఉన్నట్టుగా కాకుండా ఎక్కువ చేసి చెప్పడం సాధారణ మనుషుల స్వభావం. తనను తాను గొప్పగా చూపించుకోవడమే దీని వెనుక ఉద్దేశ

మనసు ఖాళీ అయితేనే


మనసు ఖాళీ అయితేనే

యముడు నచికేతుడితో ఇంకా ఇలా చెప్పాడు. సత్యాన్వేషణను ప్రారంభించి చివరకు తన స్వరూపం ఆత్మేనని తెలుసుకోగలిగితే సుగతి సులభమే. ఈ అన్వేషణక

బలహీనతలను వదిలితేనే...

బలహీనతలను వదిలితేనే...

ఈస్టర్ ఆదివారానికి ముందు క్రైస్తవులు లెంట్/శ్రమల దినములను 45 రోజుల పాటు ఆచరిస్తారు. బూడిద బుధవారంతో ప్రారంభమై ఈస్టర్ సండే వరకు ఇ

అవినీతికి అసలు మూలం

అవినీతికి అసలు మూలం

ఈనాడు ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న సమస్యల్లో అవినీతిది అగ్రతాంబూలం. వేల కోట్ల రూపాయలు ఇట్టే కైంక ర్యం అయిపోతున్నాయి. స్వార్థం, స్

ఐదుగురు దంపతులు!

ఐదుగురు దంపతులు!

ప్రపంచంలో ఎన్ని కోట్ల మంది దంపతులు ఉన్నప్పటికీ వాళ్లంతా కేవలం ఈ అయిదు రకాల్లో ఏదో ఒక రకానికి చెందిన వారై ఉంటారు. లక్ష్మీనారాయ

గీతాంజలి

గీతాంజలి

మాతా నాస్తి, పితా నాస్తి నాస్తి బంధు సహోదర అర్థం నాస్తి, గృహం నాస్తి తస్మాత్ జాగృత, జాగృత తల్లి లేదు, తండ్రి లేదు, సోదరీసోదరు

మనస్సు.. మట్టి కుండ

మనస్సు.. మట్టి కుండ

బాలుడు అంటే పిన్నవాడు, మూర్ఖుడు అని అర్థాలున్నాయి. తెలిసీ తెలియని ఆ వయసులో తప్పులు చేస్తే పెద్దలు క్షమించాలి, సరిదిద్దాలని చెప్తాడ