ఆత్మజ్ఞానంతోనే పరమాత్మ సాక్షాత్కారం!

ఆత్మజ్ఞానంతోనే పరమాత్మ సాక్షాత్కారం!

సకల చరాచర జగత్తు అంతా పరమాత్మ సన్నిధిలోనే ఉన్నది. ఆయన మహిమలో ఈ విశ్వం కేవలం నాల్గవ భాగం మాత్రమే. పరమాత్మకు చెందిన ఆ మిగిలిన మూడు వంతుల మహిమ మనకు తెలియనే తెలియదు, ఈ ఒక వంతు తప్ప. ఈ ఒక్క భాగం కూడా వేదాల వల్ల, ఉపనిషత్తుల వల్ల, విద్వాంసుల ప్రవచనాల వల్లనే మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. ఆత్మసాక్షాత్కారం అనే మాట లోకంలో తరచుగా వినబడుతుంటుంది. మా గురువు గారి..

ఆత్మజ్ఞానంతోనే పరమాత్మ సాక్షాత్కారం!

ఆత్మజ్ఞానంతోనే పరమాత్మ సాక్షాత్కారం!

సకల చరాచర జగత్తు అంతా పరమాత్మ సన్నిధిలోనే ఉన్నది. ఆయన మహిమలో ఈ విశ్వం కేవలం నాల్గవ భాగం మాత్రమే. పరమాత్మకు చెందిన ఆ మిగిలిన మూడు వ

దీపారాధన ఉత్తమ సంప్రదాయం

దీపారాధన ఉత్తమ సంప్రదాయం

దీపం జ్ఞానానికి ప్రతీక. అజ్ఞాన తిమిరాలను పారదోలే తేజస్సు. అలాగే, భగవంతుడు జ్యోతిస్వరూపుడు. భారతీయ సంప్రదాయంలో దీపం వెలిగించడానిక

జీవన వేదం

జీవన వేదం

భార్యాభర్తలు గృహస్థాశ్రమంలో తగిన సౌకర్యాలను ఏర్పరచుకొని, నిష్కల్మషంగా తమ విద్యుక్తధర్మాలను నిర్వర్తించాలి. పశుసంపదను మెళకువగా వృ

మేల్కొలుపు

మేల్కొలుపు

శ్రీభూమినాయక దయాది గుణామృతాబ్ధే దేవాధిదేవ జగదేక శరణ్యమూర్తే శ్రీమన్ననంత గరుడాదిభి రర్చితాంఘ్రే శ్రీ వేంకటా చలపతే తవ సుప్రభాతమ్

పద్యస్తుతి

పద్యస్తుతి

శ్రీ రాముని దయచేతను నారూఢిగ సకల జనులు నౌరాయనగ ధారాళైన నీతులు నోరూరగ జవులు పుట్ట నుడివెద సుమతీ ॥ - బద్దెన భూపాలుడు (సుమతీ శతకం)

నమో నమామి

నమో నమామి

ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం జ్వలంతం సర్వతోముఖం నృసింహ భీషణం భద్రం మృత్యు మృత్యుం నమామ్యహమ్ ॥ - శ్రీ నరసింహ ధ్యానం యాదాద్రి శ్రీ ల

అర్థం పరమార్థం

అర్థం పరమార్థం

యథాదీపో నివాతస్థో నేంగతే సోపమా స్మృతా: యోగినో యతచిత్తస్య యుంజితో యోగమాత్మన: -శ్రీ భగవద్గీత (6వ అధ్యాయం, 19వ శ్లోకం) దీపం ని

మంచిమాట

మంచిమాట

ఆత్మలకు మరణం లేదు. అందరి ఆత్మలూ శాశ్వతమే. కానీ, ప్రత్యేకించి ధర్మాత్ములైన వారి ఆత్మలు మాత్రం అంతకన్నా ఎక్కువ పవిత్రమైనవి, దైవ సం

ఈశ్వర యోగం

ఈశ్వర యోగం

మహాశివరాత్రికి ఈశా ఫౌండేషన్ విలక్షణ కార్యక్రమాలులయకారుడైన శివుడు సృష్టికే ఆదియోగి. ఆయన నుంచే యోగశాస్త్రం ఆవిర్భవించింది. దేశంలోన

అద్భుత జీవామృతం.. శివశక్తి తత్వసారం

అద్భుత జీవామృతం.. శివశక్తి తత్వసారం

మహానుగ్రహానికి వేళ ఇదే!ఐశ్వర్యం ఈశ్వరాదిచ్ఛేత్ అన్న సూక్తి ఈశ్వరార్చనలోని గొప్పతనాన్ని వెల్లడిస్తుంది. అటు మృత్యుర్భయాన్ని, ఇటు ఐ        


Featured Articles