సూక్ష్మంలోనే మోక్షం!

సూక్ష్మంలోనే మోక్షం!

మనల్ని పరమపద సోపానానికి చేర్చేది స్థూల (భౌతిక) శరీరం కాదు, సూక్ష్మ శరీరమే!భాద్రపద మాసంలో కృష్ణపక్షాన్ని మహాలయ (పితృ) పక్షం అంటారు. మంగళవారం(25వ తేది) నుంచీ ఈ విషాద దినాలు ప్రారంభమవుతున్నాయి. పెద్దలు మరణించిన తిథిని బట్టి ఆయా రోజులలో ప్రతి ఒక్కరూ తర్పణ శ్రాద్ధకర్మలు ఆచరించ వలసిన సమయమిది. తమ పితృదేవతల రుణం ఈ రకంగా తీర్చుకోవచ్చునని వేద పండితులు అంటార..

సూక్ష్మంలోనే మోక్షం!

సూక్ష్మంలోనే మోక్షం!

మనల్ని పరమపద సోపానానికి చేర్చేది స్థూల (భౌతిక) శరీరం కాదు, సూక్ష్మ శరీరమే!భాద్రపద మాసంలో కృష్ణపక్షాన్ని మహాలయ (పితృ) పక్షం అంటారు

మేల్కొలుపు

మేల్కొలుపు

పంచాననాబ్జభవ షణ్ముఖ వాసవాద్యా: త్రైవిక్రమాది చరితం విబుధా: స్తువంతి భాషాపతి: పఠతి వాసరశుద్ధి మారాత్ శేషాద్రి శేఖరవిభో తవ సుప్రభ

అర్థం- పరమార్థం

అర్థం- పరమార్థం

అర్థం పరమార్థం సఖా సప్తపదాభవ, సఖయో పదా బభూవ సఖ్యంతే గమేయా సఖ్యాత్నే మాయోషం సఖ్యాన్మేమాయోష్టా: సమయాన: సంకల్పావహై సంప్రియౌ రోచి

పద్యనీతి

పద్యనీతి

ఉన్న ఘనతబట్టి మన్నింతురే కాని పిన్న, పెద్ద తనము నెన్నబోరు వాసుదేవు విడిచి వసుదేవు నెంతురా? విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. -యోగి వేమన

నమో నమామి

నమో నమామి

ఇంతింతై వటుడింతై మరియు దానింతై నభోవీధిపై నంతై తోయద మండలాభ్రమున కల్లంతై ప్రభారాశిపై నంతై చంద్రుని కంతయై ధ్రువుని పైనంతై మహర్వాటిప

మంచిమాట

మంచిమాట

కొండ గుహల్లోనో, కారడవుల్లోనో వున్నంత మాత్రాన, కాషాయ వస్ర్తాలు ధరించినంత మాత్రాన ఆశాపాశ బద్ధులైన వారెవరూ యోగులు కాలేరు.-జగద్గుర

ఎందుకంటే?

ఎందుకంటే?

శనిగ్రహం పేరు చెబితేనే చాలామంది జడుసుకుంటారు. కారణం, చెడు ఫలితాలను కలిగిస్తాడన్న భయం. తన తమ్ముడైన యమధర్మరాజు జీవులు మరణించాక వార

జీవన వేదం

జీవన వేదం

మానవులంతా రాత్రింబవళ్లు శ్రమి స్తూ ఉత్తమ కార్యాలు ఆచరించాలి. వాయువును, వర్షాన్ని వృద్ధి చేయడానికి యజ్ఞయాగాలు చేయాలి. వాటి ఫలసిద్

ఇలా చేద్దాం

ఇలా చేద్దాం

ఓర్పు ప్రతి ఒక్కరికీ అద్భుత ఆభరణం. భాద్రపద మాసంలో వినాయక నవరాత్రుల సమయంలోనే మొహర్రం విషాద దినాలు ప్రారంభమవుతై. గణపతి నిమజ్జనాలు

పర్వదినాలు

పర్వదినాలు

-నేడు వామన జయంతి, కల్కి ద్వాదశి, మొహర్రం -శని త్రయోదశి, ప్రదోష వ్రతం (22వ తేది) -అనంత పద్మనాభస్వామి వ్రతం (23వ తేది) -ఉమామహేశ్వ