శనివారం 24 అక్టోబర్ 2020
Zindagi - Sep 30, 2020 , 00:35:08

సోముడు మంచి బాలుడు

సోముడు మంచి బాలుడు

అనగనగా ఒక ఊరిలో సోము అనే అబ్బాయి ఉండేవాడు. ఒకరోజు సోము తండ్రి పాతకాలం నాటి ఇనుప పెట్టెను శుభ్రం చేస్తూ ఉంటే, సోము దాంట్లో ఉన్న  బంగారు పళ్లాన్ని  తీసి ఆడుకోసాగాడు. అది చూసిన తండ్రి..  సోము వీపు మీద రెండు దెబ్బలు వేసి  పళ్లాన్ని లాక్కొని ‘ఇది ఆడుకునే వస్తువు కాదు. దీన్ని మన వంశప్రతిష్ఠకి గుర్తుగా తరతరాలుగా కాపాడుకుంటూ వస్తున్నాం. ఇంకెప్పుడూ దీనితో ఆడుకోవద్దు’ అని హెచ్చరించాడు. భద్రంగా పెట్టెలో పెట్టి తాళం వేశాడు. తండ్రి   ప్రవర్తనకు సోము చాలా బాధపడ్డాడు. ఏడుస్తూ  బయటకు నడిచాడు. ఊరి చివర తోటలోకి వెళ్లి ఒక పెద్ద చెట్టు కింద కూర్చుని బాధపడసాగాడు. అంతలో ఇద్దరు దొంగలు అక్కడికి వచ్చి, ఆ చెట్టుకి మరో వైపున కూర్చున్నారు.  దొంగిలించిన నగల్ని పంచుకొనే విషయంలో గొడవ పడ్డారు. వాళ్ల మాటల్ని జాగ్రత్తగా వింటున్న సోముకి ఒక ఆలోచన వచ్చింది. వెంటనే లేచి చప్పుడు కాకుండా నడుస్తూ  దగ్గర్లో ఉన్న బావి దగ్గరికి వెళ్లి, బావిలోకి తొంగిచూస్తూ , ‘బంగారు పళ్లెం’, ‘బంగారు పళ్లెం’ అని గట్టిగా ఏడ్వసాగాడు. అది విన్న దొంగలు ఆ బావి దగ్గరికి వెళ్లారు. ‘సంగతేమిటి?’ అని అడిగారు. ‘మా ముత్తాత గొప్ప పండితుడు. అప్పట్లో ఆయనకి రాజుగారు పే...ద్ద బంగారు పళ్లెం బహుమతిగా ఇచ్చారు. మా ఇంట్లో పెట్టెలో ఉన్న ఆ పళ్లాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ  ఆడుకుంటూ ఉంటే బావిలో పడిపోయింది. దాన్ని ముట్టుకున్నానని తెలిస్తేనే మా నాన్న కొడతాడు. ఇక పోయిందని తెలిస్తే చంపేస్తారు’  అని సోము పెద్దగా ఏడ్చాడు. దొంగలకు దాన్ని సొంతం చేసుకోవాలనే ఆశ పుట్టింది. ‘నేను తీసిస్తానంటే నేను తీసిస్తాను’ అంటూ పోటీ పడ్డారు. వాళ్ల చేతుల్లో ఉన్న నగలమూటని కింద పెట్టి ఇద్దరూ బావిలో దూకారు. సోము వెంటనే ఆ నగల మూటని తీసుకొని ఊరిలోకి పరుగెత్తాడు. ఊర్లో పెద్దలకి దొంగల సంగతి చెప్పి  బావి దగ్గరికి తీసుకు వచ్చాడు. అందరూ కలిసి దొంగల్ని పట్టుకొని రాజభటులకి అప్పగించారు. ఆ నగలు ఎవరివో కనుక్కొని వారికి అందజేశారు. సోము తెలివిని, సమయస్ఫూర్తిని ఊరంతా మెచ్చుకున్నారు. సోము తల్లిదండ్రులు  కూడాఎంతో ఆనందించారు. శెభాష్‌.. సోమూ!


logo