శనివారం 24 అక్టోబర్ 2020
Zindagi - Sep 29, 2020 , 02:43:20

అక్బర్‌ చక్రవర్తి సందేహం

అక్బర్‌ చక్రవర్తి సందేహం

ఒకరోజు అక్బర్‌ చక్రవర్తికి ఒక సందేహం వచ్చింది. ‘ప్రపంచంలో  అత్యంత విశ్వాసపాత్రమైన జంతువు, అతి విశ్వాసఘాతుకమైన జంతువు ఏది?’ అని తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు.  అదేమాట బీర్బల్‌కు చెప్పాడు. ‘ప్రభూ! నేను రెండు రోజుల్లో మీ దగ్గర ఆ రెండు జంతువులను ప్రవేశ పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాను’ అని సమాధానం ఇచ్చాడు బీర్బల్‌.

రెండు రోజుల తర్వాత, బీర్బల్‌  దర్బారులోకి ఒక కుక్కను, తన సొంత అల్లుడిని వెంటబెట్టుకుని వచ్చాడు. అక్బర్‌కు వివరిస్తూ ‘ప్రభూ! మీరు కోరినట్లుగానే మీ సందేహం తీర్చేస్తాను.  ప్రపంచంలో అత్యంత విశ్వాసమైన జంతువు కుక్క. అది మనం ఏది పడేసినా తిని బతికేస్తుంది.   తన యజమాని ఎంత  కొట్టినా అతని ఇంటిని మాత్రం విడిచివెళ్లదు. అది జీవితాంతం యజమానికి విశ్వాసపాత్రమైనదిగా బతుకుతుంది’ అని వివరించాడు.  

ఆ తరువాత ఎవరి గురించి చెబుతాడా అని కుతూహలంగా ఎదురు చూస్తుండగా, బీర్బల్‌ ‘మహారాజా! దీనికి పూర్తి వ్యతిరేకంగా, అల్లుడు అత్యంత విశ్వాస ఘాతకుడు. చేయించుకున్న సహాయాన్ని తెలివిగా, తక్కువ సమయంలో మరిచిపోతాడు. తన మామ ప్రపంచంలోని సంపదనంతా చేతిలో పెట్టినా అతనికి సరిపోదు. మామకు సంబంధించిన సంపద అంతా తనదేనన్నట్లు భావిస్తుంటాడు అల్లుడు’అన్నాడు.

బీర్బల్‌ వివరణ ఆలకించిన అక్బర్‌ చక్రవర్తి అతడి చాతుర్యాన్ని, లోకజ్ఞానాన్ని, తెలివితేటలను మెచ్చుకుంటూ, ‘నిజమే బీర్బల్‌! నువ్వు చెప్పింది అక్షరాలా సత్యం. మనమంతా ఎవరో ఒకరికి అల్లుళ్లమే ! మన మామలు చేసిన సహాయం, త్యాగం, మరేదైనా సరే, దాని గురించి పెద్దగా పట్టించుకోం. ఈ ఒక్క నిరూపణ చాలు  అల్లుడే ప్రపంచంలో అతి పెద్ద విశ్వాసఘాతకుడు, కృతజ్ఞత లేనివాడు అని చెప్పడానికి’ అన్నాడు అక్బర్‌.


logo