సోమవారం 26 అక్టోబర్ 2020
Zindagi - Aug 10, 2020 , 01:29:40

అక్బర్‌ కల!

అక్బర్‌ కల!

 ఒకరోజు అక్బర్‌ చక్రవర్తి.. బీర్బల్‌ను ఏడిపించాలని అనుకొన్నాడు.  దర్బారులో అందరిముందూ ఇలా అన్నాడు.. ‘బీర్బల్‌! రాత్రి నాకు ఒక కల వచ్చింది. అందులో మనం ఉద్యానవనంలో షికారు చేస్తున్నాం. అమావాస్య అవటం వల్ల అంతా చీకటిగా ఉంది. దారులకు అడ్డంగా రెండు పెద్ద గోతులు వచ్చాయి. ఇద్దరం వాటిలో పడిపోయాం. అదృష్టవశాత్తు నేను పడింది తేనె ఉన్న గొయ్యిలో. నువ్వు పడ్డ గొయ్యిలో ఏముందో తెలుసా?’ అని ఆశ్చర్యంగా చెప్పుకొచ్చాడు.  ‘ఏముంది ప్రభూ అందులో.’ అమాయకంగా అడిగాడు బీర్బల్‌. ‘బురద’.. చక్రవర్తి మాటలు విని సభలోని వారంతా పెద్దపెట్టున నవ్వారు. బీర్బల్‌ని ఏడిపించగలిగానన్న ఆనందం కలిగింది అక్బర్‌కు. సభలో నిశ్శబ్దం ఏర్పడ్డాక బీర్బల్‌ ‘విచిత్రంగా ఉంది ప్రభూ! నాకూ సరిగ్గా ఈ కలే వచ్చింది. అయితే మీరు అంతవరకే కలగని నిద్రలేచేసారు. నేను కల పూర్తయ్యే వరకూ నిద్ర పోయాను. అప్పుడు మీరు చాలా రుచికరమైన తేనెతో, నేనేమో దుర్గంధభరితమైన బురదతో పైకి వచ్చాం. శుభ్రపరచుకోవడానికి నీటి కోసం చుట్టూ వెతికాం. కానీ మనకు   దగ్గరలో ఒక నీటి చుక్కా  కనిపించలేదు. అప్పుడేం జరిగిందో  ఊహించగలరా?‘ అన్నాడు. ‘ఏం జరిగింది?’ కొంచెం కంగారుగానే అడిగాడు అక్బర్‌. ‘మనం ఒకరినొకరు నాకి శుభ్రపరచుకున్నాం’ జవాబిచ్చాడు బీర్బల్‌. అక్బరు ముఖం ఎర్రబడింది. తను చేసిన అవమానానికి బీర్బల్‌ సరైన సమాధానం చెప్పాడని ఊరుకున్నాడు. ఇంకెన్నడూ బీర్బల్‌ని ఏడిపించే ప్రయత్నం చేయలేదు.


logo