గురువారం 22 అక్టోబర్ 2020
Zindagi - Aug 03, 2020 , 00:10:42

చీమ-పావురం

చీమ-పావురం

ఒక అడవిలో ఓ నది ఒడ్డున మర్రిచెట్టు ఉన్నది. దానిపై ఒక పావురం నివసించేది. అది చాలా  మంచిది. ఎవరికి కష్టం కలిగినా సాయం చేసేది. ఆ పావురానికి పాటలు పాడటమంటే భలే ఇష్టం. తన పనంతా అయిపోయాక చెట్టుపై పాటలు పాడుతూ గడిపేసేది.ఓ రోజు పావురం పాడుకుంటూ నదిలో నీళ్లు తాగటానికి వచ్చింది. ఇంతలో ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోతున్న చీమ ఒకటి కనిపించినది. దాన్ని ఎలాగైనా కాపాడాలనుకొంది పావురం. ఆలోచించగా ఓ ఉపాయం తట్టింది. వెంటనే మర్రిచెట్టు ఆకు నొకదాన్ని తీసుకొచ్చి చీమ పక్కన పడేసింది. ‘ఓ చీమా! ఆ ఆకు మీదకెక్కి నీ ప్రాణం కాపాడుకో’ అని అరచింది. అంతే, చీమ వెంటనే ఆ ఆకు మీదకు వెళ్ళిపోయింది. ఆకు అలా తేలుతూ నది ఒడ్డున ఆగిపోవడంతో చీమ సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేరిపోయింది. ‘నా ప్రాణాలు కాపాడినందుకు ధన్యావాదాలు’  అంటూ పావురానికి చీమ కృతఙ్ఞతలు చెప్పింది. చీమ కొంత దూరం ప్రయాణం చేస్తూ విల్లు అమ్ములతో అటువైపు వస్తున్న ఒక వేటగాణ్ణి చూసింది.  ఆ వేటగాడు పక్షులకోసం నాలుగు వైపులా గాలించసాగాడు. చెట్టు కొమ్మపై కూర్చున్న పావురాన్ని కూడా చూసాడు. చీమ అది గమనించింది.

ఒక్క క్షణంలో. వేటగాడు చెట్టు వెనుక దాక్కొని, బాణం ఎక్కు పెట్టి పావురానికి గురి పెట్టాడు. ఇది గమనించిన చీమ పరుగుపరుగున వేటగాడిని సమీపించి.. బాణం వదిలే సమయం కోసం ఎదురుచూసి.. సరిగ్గా అప్పుడే, వేటగాణ్ణి  బలంగా కుట్టింది. బాధతో వేటగాడు అరిచాడు. బాణం కూడా గురి తప్పింది. పావురం అక్కడి నుండి మరోచోటుకు ఎగిరిపోయింది. తాను ఎలా రక్షింపబడ్డానన్న సంగతి పావురానికి తెలియలేదు. కానీ చీమకు మాత్రం తాను పొందిన ఉపకారానికి ప్రత్యుపకారం చేసినందుకు  సంతృప్తి అనిపించింది. మంచివారికి, తమకు తెలియకుండానే ఉపకారం జరుగుతుంది.


logo