శనివారం 08 ఆగస్టు 2020
Zindagi - Jul 29, 2020 , 00:01:25

బంగారు ఊయల

బంగారు ఊయల

అనగనగా ఒక అడవి. శివారులోని ఊరిలో రామయ్య ఉండేవాడు. అతనికి  ఒక కూతురు ఉండేది.  ఆమె ఒంటి రంగు బంగారంలా మెరిసేది. తండ్రి ‘సువర్ణ’ అని ముద్దుగా పిలిచేవాడు. సువర్ణ చిన్నతనంలోనే తల్లి చనిపోయింది. రామయ్య రెండో పెండ్లి చేసుకున్నాడు. ఆమె పేరు మందర. సువర్ణని చూసి అసూయపడేది. కొద్దిరోజులకు మందరకు ఒక కూతురు పుట్టింది. ఆ పాప పేరు ఆశ. మరోవైపు సువర్ణ ఎంత పని చేసినా మందర తిడుతూ ఉండేది.  సరిగా చూసేది కాదు.  ఇంటికి వచ్చిన అందరూ సువర్ణని చూసి ‘బంగారు బొమ్మలా ఉందమ్మా’ అని మెచ్చుకుంటూ ఉంటే,

మందర పళ్ళునూరేది. ఎండలో పనిచేయిస్తే ఆమె నల్లగా మారుతుందనుకొనేది.  పని చేసి అలసిపోయిన సువర్ణ  ఎప్పుడూ పశువుల పాకలో కూర్చునేది. సువర్ణని చూసి చీమలు జట్టుగా వంట ఇంట్లోకి వెళ్లి.. రొట్టె ముక్కలు తెచ్చి  ఇచ్చేవి. పెంపుడు చిలుక రివ్వున ఎగిరి వెళ్ళి జామకాయలు తెచ్చి, సువర్ణ ఒడిలో వేసేది.  ఒక రోజు సువర్ణ అడవిలోకి వెళ్లింది. నడిచి, నడిచి మూర్ఛపోయింది. తనను చూసిన రామచిలుక..  అడవిలో ఉండే అవ్వని తీసుకు వచ్చింది. అవ్వ సువర్ణ ముఖం మీద నీళ్ళు చల్లి లేపింది.  అవ్వ సువర్ణతో, తన ఇంట్లో పనిచేస్తే ‘మంచి కానుక’ ఇస్తానని చెప్పింది. దీనికి ఆమె అంగీకరించింది. ఎంతో కష్టపడి పనిచేసేది సువర్ణ. ఒకసారి అవ్వ అడవిలోకి వెళుతూ.. గది నిండా బంగారు నగలు పెట్టి, తలుపులు వేయలేదు. సాయంత్రం తిరిగి వచ్చి చూసుకుంది. అందులో ఒక్క నగ కూడా పోలేదు. మర్నాడు మళ్ళీ, వంట ఇంటి నిండా రకరకాల మిఠాయిలు పెట్టి తలుపు తెరచి వెళ్ళిపోయింది. సాయంత్రం వచ్చి చూసింది. ఒక్క మిఠాయి కూడా పోలేదు. అవ్వ తనకి ఇచ్చిన రొట్టె ముక్కని మాత్రమే తిని ఊరుకునేది సువర్ణ. అవ్వ ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసరికి అన్నీ అలాగే ఉండేవి. చిరిగిన గౌను తొడుక్కున్నా, ఒక్క గౌను కూడా దొంగతనం చేయలేదు సువర్ణ. అవ్వకు  ఆనందం కలిగింది.  సువర్ణకి తలంటి పోసింది. కొత్త గౌను తొడిగింది. మిఠాయిలు పెట్టింది. నగలు ఇచ్చింది! అంతేకాదు. తన దగ్గర ఉన్న ఒక కొరడా తీసి ఝళిపించింది. వెంటనే అక్కడ గాలికి చిరు గంటలు శబ్దం చేస్తుండగా, ఒక చక్కటి బంగారు ఊయల ధగధగా మెరుస్తూ ప్రత్యక్షం అయింది. అవ్వ సువర్ణ చేయి పట్టుకొని ఆ ఊయలలో కూర్చోపెట్టింది! ‘అమ్మాయీ! నువ్వు చాలా మంచి పిల్లవి! నీకు నేను 

ఈ ‘కొరడా’ కానుకగా ఇస్తాను. నువ్వు వెళ్ళి మీ ఊరిలోని వారికి ఈ ఊయలలో కూర్చొని సాయం చెయ్యి. నువ్వు ఈ ఊయలలో కూర్చొని ఏది కోరితే, అది నీ దగ్గరకు వస్తుంది’ అంటూ సువర్ణ చేతికి  కొరడాను అందించింది. సువర్ణ కళ్ళు మూసుకొని, ‘చక్కటి గౌను కావాలి’ అనుకుంది. క్షణాల్లో గౌను ఆమె ఒడిలో ఉంది! సువర్ణ ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది. వానలు లేక కరువుతో బాధపడుతున్నారు అంతా.  సువర్ణ కొరడాతో బంగారు ఊయలను ప్రత్యక్షం చేసింది. దాంతో కరువు తీరింది. అందరూ సువర్ణని ‘బంగారు తల్లి’ అని ఆశీర్వదించారు. ఇది చూసి మందర .. సువర్ణ నుంచి ‘కొరడా’ లాక్కోవాలని అనుకుంది. ‘నాకు ఒకసారి ఆ కొరడా ఇవ్వమ్మా’ అంది కపట ప్రేమతో. సువర్ణ అమాయకంగా ఇచ్చింది. మందర ఆశని ఒడిలో కూర్చోబెట్టుకొని ఊయలలో కూర్చుంది! అంతే,  ఒక్కసారి ఊయల ఇనుపముళ్ళతో మందరమ్మని బంధించి వేసింది. అడుగున రంపపు మొనలు, చుట్టూరా మంటలు! ఆమె అందులో కాలిపోయింది. ‘అమ్మాయి! ఈ బంగారు ఊయల మంచి వాళ్ళ కోసమే! చెడ్డవాళ్ళు ఇందులో కూర్చుంటే, వారికి ఇదే శాస్తి!’ అని చెప్పి అవ్వ మాయమైంది. ఇది చూసి ఆ ఊరిలో అందరూ, చెడ్డ బుద్ధులు మానేసి, మంచిగా మెలగసాగారు.


logo