శనివారం 08 ఆగస్టు 2020
Zindagi - Jul 23, 2020 , 00:09:10

గెలుపు గర్వం

గెలుపు    గర్వం

ఒక గడ్డి మైదానంలో రెండు కోడిపుంజులు నివాసం ఉండేవి. ఒకరోజు అవి ఆ మైదానానికి యజమానిగా తమలో ఎవరో ఒకరు మాత్రమే ఉండాలని పట్టుబట్టాయి.  రెండు పుంజులూ పోటీకి ఏర్పాట్లు చేసుకున్నాయి.  ముహూర్తం చూసి యుద్ధానికి సిద్ధమయ్యాయి. ఆ పోటీలో గెలిచిన పుంజు యజమాని హోదాని పొందుతుంది. పోరు మొదలైంది. ఆ రెండిటిలో ఒకటి అత్యంత బలమైనది.  మరొకటి కొంత బలహీనమైనది. కొద్దిసేపటి తరువాత బలమైన పుంజును ఎదిరించలేని బలహీనమైన పుంజు ఓడిపోయానని ఒప్పేసుకుంది. అంతే, గెలిచిన 

పుంజుకు సంతోషంతో పాటు గర్వం కూడా కలిగింది. ‘చూశావా మిత్రమా, ఇప్పుడిక ఈ మైదానానికి నేనే రాజును. నువ్వు నా బానిసవు. ఈ రోజునుండి నేను చెప్పినట్టు  వినాలి’ అని పకపకా నవ్వింది. ఆ కోడిపుంజు అంతటితో ఊరుకోలేదు. తన విజ

యాన్ని అందరూ గుర్తించాలనీ, ఓటమిపాలైన పుంజు అవమాన పడాలనీ  గట్టిగా అరవసాగింది. ఓడిపోయిన కోడిపుంజు తలవంచుకుని నిశ్శబ్దంగా కూర్చుండిపోయింది.ఆకాశంలో వెళ్తున్న ఒక గద్దకు కోడిపుంజు కేరింతలు వినబడ్డాయి. ఆ గద్ద రివ్వున ఎగురుతూ కిందికి వచ్చింది. మితిమీరిన సంతోషంలో.. జరగబోయే ప్రమాదాన్ని పసిగట్టలేక పోయిందా కోడిపుంజు. ఇంకేముంది గద్ద దాన్ని ఎత్తుకుపోయి చంపి తినేసింది. ఓడిపోయిన కోడిపుంజే ఆ మైదానానికి యజమాని అయింది.


logo