మంగళవారం 11 ఆగస్టు 2020
Zindagi - Jul 04, 2020 , 00:54:13

పాపం ముంగిస!

పాపం ముంగిస!

శివరామపురంలో విష్ణుశర్మ అనే పండితుడు ఉండేవాడు. అతని పెరటిలో కుంకుడు చెట్టు కింద ఓ కలుగు చేసుకుని ఒక ముంగిస బతికేది. అది విష్ణుశర్మ భార్య పడేసిన చద్దన్నం తిని జీవించేది.  ఒక రోజు విష్ణుశర్మ పక్క ఊరిలో పురాణ మహోత్సవాలలో పాల్గొనేందుకు వెళ్ళాడు. అప్పుడు ఆ ముంగిస విష్ణుశర్మ ఇంట్లోకి వచ్చి సరాసరి మధ్యగదిలోకి వెళ్లింది. గదిలో తలుపు మూల చల్లగా ఉండటంతో హాయిగా పడుకున్నది. అదే గదిలో విష్ణుశర్మ ఏడాది పిల్లాడు ఉయ్యాలలో నిద్రపోతున్నాడు. విష్ణుశర్మ భార్య వంటగదిలో పని చేసుకుంటున్నది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో గాని ఓ పాము ఇంటి పైకప్పులోకి చేరింది. అక్కడ నుంచి ఉయ్యాల వైపు రాసాగింది.  అదే సమయంలో  ముంగిస  పాముని గమనించింది. ఇన్నాళ్ళ నుంచీ తనకి అన్నం పెడుతున్న అన్నపూర్ణ లాంటి విష్ణుశర్మ భార్య ఋణం తీర్చుకునే అవకాశం దొరికిందని అనుకుంటూ..  అది ఎగిరి పాముని పట్టుకుని కిందకు దూకింది. పాము, ముంగిస మధ్య పోరాటం మొదలైంది. చివరికి ముంగిస పాముని చంపింది. ఆ తర్వాత అది తను చేసిన పనిని విష్ణుశర్మ భార్యకు చూపించాలనే ఉద్దేశంతో వంటగదిలోకి వెళ్ళింది. నోటి వెంట రక్తంతో ఉన్న ముంగిసను చూడగానే అది తన పిల్లాడికి ఏదో హాని తల పెట్టిందని భావించింది. తన చేతిలో ఉన్న పచ్చడి బండను దాని మీదకు విసిరింది. ఆ దెబ్బకి  ముంగిస చచ్చిపోయింది. ఆ తర్వాత ఆమె పిల్లాడి దగ్గరకు వచ్చింది. ఉయ్యాలలో క్షేమంగా ఉన్న పిల్లాడిని, పక్కనే చచ్చిపడి ఉన్న పామును చూసి జరిగిన విషయం అర్థం చేసుకుంది.  తొందరపడి ముంగిసను చంపినందుకు బాధపడింది.


logo