శనివారం 04 జూలై 2020
Zindagi - Jul 01, 2020 , 00:07:14

తోక తెగిన నక్క

తోక తెగిన నక్క

అనగనగా ఒక అడవి. ఆ అడవిలో ఒక నక్క. అది జిత్తులమారిదే కాదు, ఆకతాయిది కూడా! ఓ రోజు అనుకోకుండా   వేటగాడి వలలో చిక్కుకుంది.  రకరకాలుగా ప్రయత్నించి, చాలా సేపటికి బయటపడింది. కానీ దాని తోక మాత్రం అందులో ఇరుక్కుపోవడంతో, గట్టిగా లాగేసరికి పుటుక్కున తెగిపోయింది. బయటికి వచ్చాక తనకు తోక లేకపోవటం చూసి నాలుక కరుచుకుంది. తోక లేకపోతే మిగతా నక్కలన్నీ తనను ఎగతాళి చేస్తాయని అనుకుంది. చివరికి ఓ ఉపాయం ఆలోచించింది. అడవిలోని జంతువులన్నింటినీ సమావేశపరిచింది. తానో మహారాజులా అభినయిస్తూ ఇలా ప్రసంగించింది. ‘మిత్రులారా! తోక వల్ల మనకు ఎన్ని ఇబ్బందులెదురవుతున్నాయో తెలుసా! ఒక్కోసారి వేటగాళ్ళకు ముందుగా మన తోకే దొరుకుతుంది. దాంతో మనం వాళ్ళకి చిక్కిపోతాం.

ఆ తర్వాత నానా తంటాలూ పడాల్సి వస్తుంది. అందుకే మనందరం మన తోకలను తెంపేసుకుంటే సరి! ఏమంటారు?’ అంది ఎంతో తెలివిగా!  జంతువులకు దాని సంగతి బాగా తెలుసు. ముందు ఆశ్చర్యపోయినా, ఆ తర్వాత తెలివి తెచ్చుకున్నాయి. ‘నీ జిత్తులు మా దగ్గర చూపించకు, గతంలో ఆ తోక గురించి ఎన్ని కబుర్లు చెప్పేదానివీ! అసలు తోకే లేకుంటే మనకు అందమే ఉండేది కాదన్నావే! ఇప్పుడు, నీ తోక తెగేసరికి మా అందరి తోకలూ కత్తిరిద్దామని కుతంత్రం పన్నావు. నీ ఆటలు మా దగ్గర సాగవు. నీలాంటి తోకలేని నక్క ఈ అడవిలోనే ఉండటానికి వీల్లేదు’ అంటూ దూరంగా తరిమికొట్టేశాయి.


logo