సోమవారం 06 జూలై 2020
Zindagi - Jun 30, 2020 , 01:52:34

కాకి - ఎద్దు

కాకి - ఎద్దు

అనగనగా ఓ కాకి. అది పగలంతా ఆహారం కోసం తిరిగి సాయంకాలానికి తన గూటికి వచ్చేది.  అదే సమయానికి ఓ రైతు వద్ద ఉన్న ఎద్దు కూడా అలాగే చేసేది. పొలం దున్నిన  తర్వాత ఆకలితో పశువులపాక ముందు గడ్డిని నెమరేస్తుండేది. రెండూ కలసి కష్టసుఖాలు కలబోసుకునేవి. ఓ రోజు ఎద్దును చూసి కాకి ‘మిత్రమా! నువ్వెంత వెర్రిదానివి! ఆ రైతు చూడు, నీ మెడపై కాడిని ఉంచి పగలంతా చాకిరీ చేయించుకుని సాయంత్రానికి నాలుగు గడ్డిపరకలు, కాస్త కుడితి నీ ముఖాన పడేసి చేతులు దులుపుకుంటున్నాడు. నువ్వేమో దానికే పొంగిపోయి, ఒళ్లంతా హూనం చేసుకుంటున్నావు. నీ గిట్టలన్నీ అరిగిపోయాయి. మెడ ఒరుసుకుపోయి మచ్చలు పడ్డాయి. అదే నేను చూడు! నాకు నచ్చిన ఆహారం కనిపించగానే ఠక్కున ముక్కున కరుచుకుపోతాను. 

అది ఎవరిదైనా లెక్కపెట్టను. అందులో ఎంత మజా ఉందో నీకేం తెలుసు?.   ఇకనైనా నిజం గ్రహించు! నీ బంధనాలు తెంచుకో! పచ్చిక బయళ్లలో   స్వేచ్ఛగా విహరించు’ అంటూ హితబోధ చేసింది. అంతా విన్న ఎద్దు ‘మిత్రమా! నీవనుకుంటున్నట్లు నేనేమీ విచారంగా లేను. నా కష్టంతో ఒక రైతు కుటుంబానికి సేవ చేయడమే గాక ఎంతో మంది ప్రజల ఆకలి తీరుస్తున్నాననే సంతృప్తి ఉంది. అది నాకు సంతోషాన్నీ, బలాన్నీ ఇస్తున్నది. కాబట్టి నీ సలహాను పాటించలేకపోతున్నందుకు క్షమించు’ అని తాపీగా చెప్పింది. ఆ మాటలతో కాకి  కండ్లు తెరుచుకున్నాయి. తన ప్రవర్తనను మార్చుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది.


logo