శనివారం 04 జూలై 2020
Zindagi - Jun 25, 2020 , 00:06:17

అడవి మొక్కలు

అడవి మొక్కలు

ఒకసారి అక్బరు చక్రవర్తి వేటకు వెళ్లాడు. అక్కడ కొండజాతి మహిళలు ఎవరి సహాయం లేకుండానే కట్టెలు కొట్టడం, రాళ్లు ఎత్తడం వంటి కఠినమైన పనులు చేయడం చూశాడు. ఎంతో ఆశ్చర్యానికి గురైన అక్బరు ‘చూశావా బీర్బల్‌! మన అంతఃపుర స్త్రీలు ఇలాంటి పనులు చేయగలరా? ప్రతి పనికీ సేవకులు, పరిచారకులు... కావాలి. దీనికి కారణం మన స్త్రీలను మనం ఎక్కువ గారాబం చేయడమే. అందుకే వాళ్ళలా మరీ నాజూకుగా తయారవుతున్నారు’ అన్నాడు.  అక్బరు.. కోటకు తిరిగి వెళ్లిన తర్వాత, ఈ విషయమే మహారాణితో చర్చించాడు. ఎగతాళి చేశాడు.  దానితో రాణి మనసు గాయపడింది. అక్బరు చక్రవర్తికి తన తప్పు తెలియజేయాలనుకుని,  బీర్బల్‌ని పిలిపించి జరిగినదంతా చెప్పింది. చక్రవర్తి ఆ విధంగా మాట్లాడకుండా ఉండాల్సిందని బీర్బల్‌కి కూడా అనిపించింది. బీర్బల్‌ వెంటనే చక్రవర్తి తోటను పరిరక్షించే తోటమాలిని పిలిచి ‘ఈ రోజు నుండి మొక్కలకు నీళ్ళు పోయడం ఆపెయ్‌. పాదుషాగారు ఏమైనా అంటే నా పేరు చెప్పు’ అని ఆదేశించాడు. బీర్బల్‌ ఊహించినట్టుగానే వారం రోజుల తరువాత అక్బరు నుండి పిలుపు వచ్చింది. ‘ఏమిటి బీర్బల్‌ నువ్వు చేసిన పని. మొక్కలకు నీళ్ళు పెట్టొద్దని తోటమాలికి చెప్పావా? నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా?’ అనిచాలా కోపంగా ప్రశ్నించాడు.అక్బరు. ‘ప్రభూ, రాజుగారి తోటలోని మొక్కలను అనవసరంగా గారాబం చేయడం జరుగుతున్నది. ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ తీసుకోవాల్సిన అవసరమేమీ లేదు.

అడవి మొక్కలను ఎవరు సంరక్షిస్తారు? ఎవరు నీళ్ళు పెడతారు? వాటంతట అవే పెరుగుతాయి కదా ? రేగుపండ్లు, నేరేడుపండ్లు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ లేకపోయినా ఎంతో మధురంగా ఉంటాయి కదా ? మరి అలాంటప్పుడు ఈ మొక్కలు మాత్రం  నీళ్ళు లేకుంటే  బతకలేవా?’ అని నెమ్మదిగా చెప్పాడు. అక్బరు ముఖం కోపంతో ఎర్రబడింది. ‘మతి ఉండే మాట్లాడుతున్నావా? ఎంతో నాజూకుగా పెంచుకుంటున్న మొక్కలను అడవి మొక్కలతో పోలుస్తావా?’  కాస్త గట్టిగానే అరిచాడు అక్బరు.  ‘క్షమించండి ప్రభూ! నేను తెలివిగానే మాట్లాడుతున్నాను. మీరు అడవిలో కనిపించిన మహిళలను, అంతఃపురంలోని రాణులతో పోల్చినప్పుడు నాకు ఈ ఆలోచన వచ్చింది’ చేతులు జోడించి చెప్పాడు బీర్బల్‌. దానితో అక్బరు చక్రవర్తి ఆలోచనలో పడ్డాడు.  ఎవరి పరిస్థితులను బట్టి వారికి తగిన శ్రమ ఉంటుందని గుర్తించాడు. logo