మంచిమాట


Fri,February 15, 2019 01:31 AM

Manchi-maata
దేవుడు అనే వాడు లేదా సత్యం లేదా వాస్తవం లేదా నువ్వు ఏదనుకుంటే అది ఉందా లేదా? అన్న దానికి పుస్తకాల నుంచో, పూజారుల నుంచో, తత్త్వవేత్తల నుంచో, రక్షకుల నుంచో సమాధానం రాదు. ఎవరి నుంచీ, దేని నుంచీ దీనికి జవాబు దొరకదు. కానీ, నీకు నువ్వే సమాధానం ఇచ్చుకోగలవు. అందుకే, నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోవాలి. ఐతే, నీ మొత్తం అపరిపక్వత అంతా నిన్ను నివ్వు నిర్లక్ష్యం చేసుకోవడంలోనే బయటపడుతుంది.

441
Tags

More News

VIRAL NEWS

Featured Articles

Health Articles