మంచిమాట


Thu,February 7, 2019 11:11 PM

Manchimaata
వచ్చేటప్పుడు వెంటనేమైన తెచ్చుకున్నది లేదు
హెచ్చుగ నిది తెలియని పామరులు
దురాశను తగులుకొని యిచ్చట నార్జించిన
ధనమెచ్చట కెత్తుకపొయ్యే రయ్యయ్యో.

-కంచర్ల గోపన్న
(భక్త రామదాసు కీర్తన : పొయ్యేటప్పుడు..)

224
Tags

More News

VIRAL NEWS

Featured Articles

Health Articles