మంచిమాట


Thu,January 3, 2019 10:38 PM

Manchimaata
ఒక దేశంలోని ప్రజలంతా కచ్చితంగా ఒకే మతానికి చెందాలని, ఒకే ప్రవక్తని, ఒకే విధమైన మతగ్రంథాలను అనుసరించాలని హిందూమతం భావించదు. అటువంటి సంకుచితత్వం ఆధ్యాత్మిక లోపాన్ని సూచిస్తుందన్నది హిందువుల భావన.
-డా॥ డేవిడ్ ఫ్రాలే

330
Tags

More News

VIRAL NEWS

Featured Articles

Health Articles