పద్యస్తుతి


Thu,February 7, 2019 11:12 PM

Padyaneeti
శ్రీకంఠ చాపఖండన!
పాకారి ప్రముఖ వినుత భండన! విలస
త్కాకుత్థ్స వంశమండన
రాకేందు యశోవిశాల! రామనృపాల!

-శ్రీమదాంధ్ర భాగవతం (దశమస్కంధం, పూర్వభాగం)

232
Tags

More News

VIRAL NEWS

Featured Articles

Health Articles