అస్సామీ, బెంగాలీ, హిందీ, మరాఠీ, తమిళం, పంజాబీ, తెలుగు మొదలైన భాషలలో :

మా, ఆయి, అమ్మ

మా, ఆయి, అమ్మ

అస్సామీ, బెంగాలీ, హిందీ, మరాఠీ, తమిళం, పంజాబీ, తెలుగు మొదలైన భాషలలో 

మామా, మా, మామి

స్పానిష్‌:

మామా

చైనీస్‌, పోలిష్‌, జర్మన్‌, డచ్‌, రష్యన్‌, స్లోవాక్‌:

బౌ/బావ్‌, హీబ్రూ

ఫ్రెంచ్‌, పర్షియన్‌: మామన్‌, ఒడియా:

అమ్మ, ఓమా, అమ్మి

అనేక దక్షిణాసియా సంస్కృతులలో, మధ్యప్రాచ్యంలో: