ఈవారం రిలీజ్‌ అవుతున్న సినిమాలివే..

ఈవారం రిలీజ్‌ అవుతున్న సినిమాలివే..

OTT/ థియేటర్‌

ఓటీటీ /థియేట‌ర్‌

లాఠీ ( డిసెంబర్‌ 22 )

కనెక్ట్‌ ( డిసెంబర్‌ 22 )

ధమాకా ( డిసెంబర్‌ 23 )

18 పేజిస్‌ ( డిసెంబర్‌ 23 )

సర్కస్‌ ( డిసెంబర్‌ 23 )

మసూద ( ఆహా )

జయజయజయజయహే  ( నెట్‌ఫ్లిక్స్‌)

ది టీచర్‌ ( నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ )

ఇట్లు మారేడుమిల్లి ప్రజానీకం ( జీ5 యాప్‌)