శనివారం 30 మే 2020
Tourism - May 20, 2020 , 19:42:53

తెలంగాణ నయాగరాలు

తెలంగాణ నయాగరాలు

మనసు ప్రశాంతతను కోరుకున్నప్పుడు అందమైన ప్రకృతి ఒడిలో కొన్ని గంటల పాటు సేదతీరితే బాగుండునని అనుకోవడం సర్వసాధారణం. అలాంటి రమణీయ దృశ్యాలకు నెలవు, శోభలీనే సోయగాలకు కొలువు #తెలంగాణ. ఈ వర్షాకాలంలో పచ్చపచ్చని ప్రకృతిలో గలగలపారే సెలయేటి అలల మధ్య సేద దీరుదాం రండి..


పట్నం పక్కనే ఊటి.. Tourist Placelogo