శనివారం 23 జనవరి 2021
Telangana - Jan 03, 2021 , 07:42:33

సంక్రాంతికి మార్కెట్‌లోకి ‘కిసాన్‌’ బ్రాండ్‌ యూరియా

సంక్రాంతికి మార్కెట్‌లోకి ‘కిసాన్‌’ బ్రాండ్‌ యూరియా

పెద్దపల్లి: ఎప్పు‌డె‌ప్పుడా అని ఎదు‌రు‌చూ‌స్తున్న కిసాన్‌ బ్రాండ్‌ యూరియా ఈ సంక్రాంతికి మార్కె‌ట్లోకి రాను‌న్నది. నిర్మాణం పూర్తి చేసు‌కున్న రామ‌గుండం ఎరు‌వుల కర్మా‌గారం ట్రయల్‌ రన్‌ సిద్ధమైంది. రూ. 6,120 కోట్ల వ్యయంతో ఏటా 12.5 లక్షల టన్నుల ఉత్పత్తి సామ‌ర్థ్యంతో చేప‌ట్టిన కర్మా‌గారం పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. రోజూ 2,200 టన్నుల అమ్మో‌నియా, 3,850 టన్నుల యూరి‌యాను ఇక్కడ ఉత్పత్తి చేయ‌ను‌న్నారు. కరోనా కార‌ణంగా నాలుగు నెల‌ల‌పాటు వలస కూలీలు అందు‌బా‌టులో లేక‌పో‌వ‌డంతో పనులు కాస్త నెమ్మదించాయి. 

కర్మా‌గారం పను‌లపై ముఖ్యమంత్రి కేసీ‌ఆర్‌ గత మే నెలలో ఉన్నతా‌ధి‌కా‌రు‌లతో సమీ‌క్షిం‌చారు. రాష్ట్రంలో రైతు‌లకు కావా‌ల్సిన ఎరు‌వుల డిమాండ్‌ను దృష్టిలో ఉంచు‌కొని ఈ యాసం‌గికే ఎరు‌వులు సిద్ధం చేయా‌లని ఆదేశించారు. ఆర్‌‌ఎ‌ఫ్‌‌సీ‌ఎల్‌ ఉత్పత్తి చేసే యూరి‌యాను 50 శాతం తెలం‌గాణ ప్రాంతా‌నికి మిగతా 50 శాతం ఆంధ్రప్రదేశ్‌, తమి‌ళ‌నాడు, కర్ణా‌టక రాష్ట్రా‌లకు కేటాయించ‌ను‌న్నారు. 


ఆర్‌‌ఎ‌ఫ్‌‌సీ‌ఎల్‌ ద్వారా ‘కి‌సాన్‌ బ్రాండ్‌ యూరియా’ పేరుతో జన‌వరి 15 నుంచి ఉత్పత్తి ప్రారం‌భించేందుకు ట్రయల్‌ రన్‌ నిర్వహి‌స్తు‌న్నారు. గతంలో ఎఫ్‌‌సీఐ బొగ్గు, విద్యుత్‌ ఆధా‌రి‌తంగా నడ‌వగా ప్రస్తుతం ఆర్‌‌ఎ‌ఫ్‌‌సీ‌ఎ‌ల్‌ను పూర్తిగా గ్యాస్‌ ఆధా‌రిత ప్రాజె‌క్టుగా రూపొం‌దించారు. ఇక్కడ యూరి‌యాను ఇటలీ దేశా‌నికి చెందిన సాయ్‌‌పేమ్‌, అమ్మో‌ని‌యాను డెన్మార్క్‌ హల్డోర్‌ పరి‌జ్ఞా‌నంతో తయారు చేయ‌ను‌న్నారు. ఆర్‌‌ఎ‌ఫ్‌‌సీ‌ఎల్‌ ప్రాజెక్ట్‌ అవ‌స‌రాల కోసం ఎల్లం‌పల్లి నుంచి ఏటా టీఎంసీ నీటిని విని‌యో‌గిం‌చు‌కు‌నేలా చిన్న రిజ‌ర్వా‌య‌ర్‌ను నిర్మించారు.

ఏటా 13 లక్షల టన్నుల యూరియా

వెయ్యి ఎక‌రాల విస్తీ‌ర్ణంలో నిర్మిం‌చిన ఈ కర్మా‌గా‌రంలో రోజూ 3,850 టన్నుల చొప్పున ఏటా 13 లక్షల టన్నుల యూరియా ఉత్పత్తే లక్ష్యంగా పెట్టు‌కొ‌న్నారు. ఏటా 7 లక్షల 92 వేల టన్నుల అమ్మో‌నియా లక్ష్యంగా రోజూ 2,200 టన్నులు ఉత్పత్తి చేయ‌ను‌న్నారు. ఇందులో 6.5 లక్షల టన్ను‌లను తెలం‌గాణ రైతుల వ్యవ‌సాయ అవ‌స‌రా‌లకు, మిగతా యూరి‌యాను ఆంధ్ర‌ప్ర‌దేశ్‌, తమి‌ళ‌నాడు, కర్ణా‌టక రాష్ట్రా‌లకు సర‌ఫరా చేస్తారు.


logo