ఇంటర్ ఫీజు గడువు 25 వరకు పెంపు

ఇంటర్ ఫీజు గడువు 25 వరకు పెంపు

హైదరాబాద్, నమస్తే తెలంగాణ: ఇంటర్మీడియట్ పరీక్ష ఫీజు గడువు తేదీని ఈ నెల 25 వరకు పొడిగించారు. గతంలో 20వ తేదీ వరకు ఉండగా గడువును ఐదురోజులు అదనంగా పొడిగించినట్టు ఇంటర్ బోర్డు కార్

More News