కాలుష్య పరిశ్రమలపై కొరడా క్రిమినల్ కేసులు

కాలుష్య పరిశ్రమలపై కొరడా క్రిమినల్ కేసులు

-అక్రమ డంపింగుల అడ్డుకట్టకు ప్రత్యేక టీములు -వందమంది పోలీసుల సహకారం -పోలేపల్లి సెజ్‌లో రెండు కంపెనీల మూసివేత -సాగర్‌లోకి మురికి రాకుండా 90% విజయం -పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి

More News