ఆదివారం 28 ఫిబ్రవరి 2021
Telangana - Jan 21, 2021 , 19:44:25

కాకిని పెంచుకుంటున్న మీనా

కాకిని పెంచుకుంటున్న మీనా

కుక్కను పెంచుకునేవారున్నారు. పిల్లిని పెంచుకునేవారున్నారు. పక్షులనూ కూడా చాలామంది పెంచుకుంటారు. కానీ ఓ మహిళ కాకిని తన ఇంట్లో పెంచుకుంటోంది. ఎందుకో తెలియాలంటే ఈ వీడియో చూడండి.


 

VIDEOS

logo