శుక్రవారం 23 అక్టోబర్ 2020
Telangana - Sep 28, 2020 , 13:10:29

వీడు మహా తోపు.. చూస్తే నవ్వాపుకోలేరు

వీడు మహా తోపు.. చూస్తే నవ్వాపుకోలేరు

కింద వీడియో చూడండి...  ఈ బుడ్డోడు చేసే యాక్షన్‌కు కడుపుబ్బ నవ్వుకుంటరు.. డాక్టర్‌కే మస్కా కొట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నడు.. నొప్పి ఎక్కుడుంది చెప్పురా  అంటే అక్కడుంది.. ఇక్కడుంది అంటూ తప్పించుకునే తీరు ఎంత నవ్వు తెప్పిస్తున్నదో చూడండి.. logo