శుక్రవారం 05 జూన్ 2020
veldandi sridhar | Namaste Telangana

veldandi sridhar News


పుస్తకాలు

January 13, 2020

పుంజీతం (కథలు)మనిషిలోని వివిధ సంఘర్షణలను సజీవంగా చిత్రించగల శక్తి మిగతా ప్రక్రియల కంటే కథకే ఎక్కువ. వర్తమాన గ్రామీణ జీవన సంఘర్షణల ను పదునైన కథలుగా మలిచి అందిస్తున్న రచయి త డాక్టర్ వెల్దండి...

తాజావార్తలు
ట్రెండింగ్
logo