శుక్రవారం 29 మే 2020
sesame seeds | Namaste Telangana

sesame seeds News


రోజూ గుప్పెడు నువ్వులు తింటే శరీరానికి ఎంతో మేలు..!

May 27, 2020

భారతీయులు నువ్వులను ఎంతోకాలం నుంచి పలు వంటల్లో ఉపయోగిస్తున్నారు. నువ్వుల నుంచి తీసిన నూనెతో అనేక వంటకాలు చేసుకోవచ్చు. అలాగే నువ్వులను పలు సాంప్రదాయ ఔషధాల తయారీలోనూ ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే నిజానికి ...

రోజూ గుప్పెడు నువ్వులు తింటే శరీరానికి ఎంతో మేలు..!

February 10, 2020

భారతీయులు నువ్వులను ఎంతోకాలం నుంచి పలు వంటల్లో ఉపయోగిస్తున్నారు. నువ్వుల నుంచి తీసిన నూనెతో అనేక వంటకాలు చేసుకోవచ్చు. అలాగే నువ్వులను పలు సాంప్రదాయ ఔషధాల తయారీలోనూ ఉపయోగిస్తున్నారు. అయితే నిజానికి ...

తాజావార్తలు
ట్రెండింగ్
logo