మంగళవారం 19 జనవరి 2021
in Myanmar | Namaste Telangana

in Myanmar News


మయన్మార్ సరిహద్దు గ్రామాల్లో నీటి సరఫరా వ్యవస్థ ప్రారంభం

October 25, 2020

మయన్మార్: మణిపూర్ లో భారత్, మయన్మార్ సరిహద్దు ప్రాంతంలో జలజీవన్ మిషన్ (జె.జె.ఎం.) పథకం కింద నీటి సరఫరా ప్రారంభమైంది. సరిహద్దుకు సమీపంలోని రెండు గ్రామాల్లో జలజీవన్ మిషన్ కింద చేపట్టిన రెండు నీటి ప్ర...

తాజావార్తలు
ట్రెండింగ్

logo