ఆదివారం 05 జూలై 2020
heart touching story | Namaste Telangana

heart touching story News


అమ్మకోసం ఒక పాప..గుక్కపెట్టి ఏడుస్తున్నది..

April 10, 2020

 ఒక యువకుడు...ఓపికగా సముదాయిస్తున్నాడు. ఒక మహిళ...హాస్పిటల్‌లో నుంచి బయటికి వచ్చింది. అంతలోనే ఆమె కూడా ఏడవసాగింది. ఎక్కువసేపు అక్కడ ఉంటే బాగుండదని అనిపించిందో ఏమో...లోపలికి వెళ్లిపోయింది. ప...

తాజావార్తలు
ట్రెండింగ్
logo