మంగళవారం 19 జనవరి 2021
everyone%E2%80%99s name in that house | Namaste Telangana

everyone’s name in that house News


ఆ ఇంట్లో అందరి పేర్లలోనూ ‘రాం’

November 03, 2020

హైదరాబాద్‌: వారిది సనాతన సాంప్రదాయంగల బ్రాహ్మణ కుటుంబం. వాళ్ల పూర్వీకులు శ్రీరామచంద్రుడి భక్తులు.. అందుకే ఇంట్లో ఏ పురుషుడి పేరు వెనుక చూసినా ‘రాం’ అని ఉంటుంది. వారి ఇల్లే ఓ రామాలయంలా కనిపిస్తుంది....

తాజావార్తలు
ట్రెండింగ్

logo