సోమవారం 06 జూలై 2020
chaivala world tour | Namaste Telangana

chaivala world tour News


చాయ్‌వాలాల విశ్వవిహారం త్వరలో పుస్తకరూపం

March 06, 2020

ఆమె పేరు మోహన. ఆయన పేరు విజయన్. ఇద్దరూ కోచ్చిలోని సలీం రాజన్ లేన్‌లో టీకొట్టు నడుపుతారు. ఈ చాయ్‌వాలాలు మేడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్. వీరు రోజూ చాయ్ అమ్మేది పొట్టపోసుకోవడానికే కాదు.. లోకాన్ని చుట్టిరావడానికి క...

తాజావార్తలు
ట్రెండింగ్
logo