బుధవారం 20 జనవరి 2021
Rs 700 crore investments | Namaste Telangana

Rs 700 crore investments News


ఫార్మా బ్రాండ్‌ హైదరాబాద్‌

October 28, 2020

ఫార్మాలో రాష్ర్టానికి మరో రెండు భారీ పెట్టుబడులురూ.400 కోట్లతో గ్రాన్యూల్స్‌ ఇండియారూ.300 కోట్లతో లారస్‌ల్యాబ్స్‌ పెట్టుబడి మంత్రి క...

తాజావార్తలు
ట్రెండింగ్

logo