ఆదివారం 28 ఫిబ్రవరి 2021
Rangoli artist | Namaste Telangana

Rangoli artist News


ముఖచిత్ర ముగ్గులు!

January 14, 2021

నింగిలోని చుక్కల్ని నేలకు దింపి, వాటిని ఓ క్రమంలో కలిపి, అందంగా రంగులు అద్దడం అందరూ చేసేదే. ఈ కుర్రాడు మాత్రం అదే ముగ్గుపిండితో అద్భుతాలు చేసేస్తున్నాడు. అతడి చేతి నుంచి ముగ్గు ఒలికితే ముద్దులొల...

తాజావార్తలు
ట్రెండింగ్

logo