మంగళవారం 27 అక్టోబర్ 2020
Public Accounts Committee | Namaste Telangana

Public Accounts Committee News


మన దళాలు సర్వం సిద్ధం: రావత్‌

August 12, 2020

న్యూఢిల్లీ: తూర్పు లఢ‌క్‌‌లోని వాస్త‌వా‌ధీన రేఖ (ఎ‌ల్‌‌ఏసీ) వెంబడి తలెత్తే ఎలాంటి ఉద్రిక్త పరి‌స్థి‌తు‌ల‌నైనా సమ‌ర్థ‌వం‌తంగా ఎదు‌ర్కొ‌నేం‌దుకు సాయుధ దళాలు సిద్ధంగా ఉన్నా‌యని రక్షణ దళాల అధి‌పతి (సీ‌...

తాజావార్తలు
ట్రెండింగ్

logo