మంగళవారం 27 అక్టోబర్ 2020
London and south China | Namaste Telangana

London and south China News


మలేషియాలో మానవ ముఖం చేపలు

July 11, 2020

ప్రపంచం మొత్తం ఆశ్చర్యాలతో నిండి ఉంది అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ప్రపంచం మొత్తం దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యే విషయం ఒకటి మలేషియాలో వెలుగులోకి వచ్చింది.  మలేషియాలోని ఒక గ్రామానికి సమీపంలో ఉన్న నదిలో మా...

తాజావార్తలు
ట్రెండింగ్

logo