గురువారం 04 జూన్ 2020
Literature | Namaste Telangana

Literature News


పుస్తకాలు

January 13, 2020

పుంజీతం (కథలు)మనిషిలోని వివిధ సంఘర్షణలను సజీవంగా చిత్రించగల శక్తి మిగతా ప్రక్రియల కంటే కథకే ఎక్కువ. వర్తమాన గ్రామీణ జీవన సంఘర్షణల ను పదునైన కథలుగా మలిచి అందిస్తున్న రచయి త డాక్టర్ వెల్దండి...

తాజావార్తలు
ట్రెండింగ్
logo