ఆదివారం 25 అక్టోబర్ 2020
Hundreds of meteorite | Namaste Telangana

Hundreds of meteorite News


ఉల్కల వాన.. ఊరోళ్ల ఆర్థిక అవసరాలు తీర్చింది..!

September 02, 2020

రియోడిజనీరో: ఆ పట్టణంలో చాలామంది రైతులే. ఎవరికీ వ్యాపారాలు లేవు. కొవిడ్‌ మూలంగా కొన్నిరోజుల నుంచి ఎలాంటి పనిచేయడం లేదు. ఉద్యోగాలు లేవు. ఇలాంటి సమయంలో ఆకాశం నుంచి కురిసిన ఉల్కల వాన వాళ్ల ఆర్థిక అవసర...

ఉల్కల వాన.. ఊరోళ్ల ఆర్థిక అవసరాలు తీర్చింది..!

September 01, 2020

రియోడిజనీరో: ఆ పట్టణంలో చాలామంది రైతులే. ఎవరికీ వ్యాపారాలు లేవు. కొవిడ్‌ మూలంగా కొన్నిరోజుల నుంచి ఎలాంటి పనిచేయడం లేదు. ఉద్యోగాలు లేవు. ఇలాంటి సమయంలో ఆకాశం నుంచి కురిసిన ఉల్కల వాన వాళ్ల ఆర్థిక అవసర...

తాజావార్తలు
ట్రెండింగ్

logo