శనివారం 05 డిసెంబర్ 2020
During Bath | Namaste Telangana

During Bath News


ప‌సి‌కం‌దును కిటి‌కీ‌లోంచి బయ‌టకు విసి‌రిన తల్లి

October 17, 2020

వాషిం‌గ్టన్‌: అమె‌రి‌కాలో భారత సంతతి మహిళ సబిత డోక్రాం తనకు పుట్టిన బిడ్డను కిటికీ నుంచి బయ‌టికి విసి‌రే‌సింది. ప్రస్తుతం ఆ పసి బాలుడు చావు‌బ‌తు‌కుల మధ్య కొట్టు‌మి‌ట్టా‌డు‌తు‌న్నాడు. న్యూయా‌ర్క్‌లో...

తాజావార్తలు
ట్రెండింగ్

logo