సోమవారం 26 అక్టోబర్ 2020
Broom Creeper | Namaste Telangana

Broom Creeper News


కరోనాకు ఆకు మందు రెడీ.. అనుమతికోసం దరఖాస్తు

April 27, 2020

హైదరాబాద్: కరోనా చికిత్సలో వైద్యరంగం ఏ రాయినీ వదలడం లేదు. అవకాశమున్న ప్రతి చికిత్సా విధానం గురించి ఆలోచిస్తున్నారు. తాజాగా ఓ చెట్లమందు ముందుకు వచ్చింది. కాక్యులస్ హిర్సూటస్ అనేది ఉష్ణమండలంలో పెరిగే...

తాజావార్తలు
ట్రెండింగ్

logo