సోమవారం 25 జనవరి 2021
52 lakh acres | Namaste Telangana

52 lakh acres News


యాసంగీ పండుగే

October 24, 2020

ప్రాజెక్టుల కింద రికార్డుస్థాయిసాగుకు అవకాశంకృష్ణా నదిలో కనిష్ఠంగా 115 టీఎంసీల లభ్యతగోదావరిపై 246 టీఎంసీల నిల్వతో ప్రాజెక్టులురాష్ట్రవ్యా...

తాజావార్తలు
ట్రెండింగ్

logo