రంగస్థల యువ పురస్కారానికి దరఖాస్తుల ఆహ్వానం

రంగస్థల యువ పురస్కారానికి దరఖాస్తుల ఆహ్వానం

తెలుగుయూనివర్సిటీ : పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, రంగస్థల కళల శాఖ మార్చి 27న ప్రపంచ రంగస్థల దినోత్సవం సందర్భంగా జె.ఎల్

జాతీయ యువజన అవార్డులకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం

జాతీయ యువజన అవార్డులకు దరఖాస్తుల ఆహ్వానం

హైదరాబాద్ : యువజన సర్వీసులు, క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జాతీయ యువజన అవార్డు-20 16-17 అవార్డు కొరకు జిల్లాలలో అర్హులైన అభ్యర