ప్రపంచంలో బుల్లి పెన్ డ్రైవ్ ఇదే..!

ప్రపంచంలో బుల్లి పెన్ డ్రైవ్ ఇదే..!

ప్రపంచంలోనే అత్యంత చిన్న సైజ్ ఉన్న పెన్ డ్రైవ్‌ను సాన్‌డిస్క్ సంస్థ తాజాగా విడుదల చేసింది. లాస్‌వెగాస్‌లో జరుగుతున్న కన్‌జ్యూమర్ ఎ