కప్‌కేకులతో అతి పెద్ద టవర్.. గిన్నిస్ రికార్డు

కప్‌కేకులతో అతి పెద్ద టవర్.. గిన్నిస్ రికార్డు

ప్రపంచంలోనే అత్యంత పొడవైన టవర్ ఏదంటే టక్కున బుర్జ్ ఖలిఫా అని చెప్పేస్తారు కదా. దుబాయ్‌లో ఉన్న బుర్జ్ ఖలిఫా బిల్డింగ్ 829.8 మీటర్ల