దేశవ్యాప్తంగా పూజలకు సిద్ధమైన గణనాథుడు

దేశవ్యాప్తంగా పూజలకు సిద్ధమైన గణనాథుడు

న్యూఢిల్లీ: వినాయక చవితి ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని విఘ్నేశ్వరుడు పూజలందుకునేందుకు మండలపాలకు చేరుకున్నారు. మరికాసేపట్లో గణనాథుడు