ఐకియా బిర్యానీలో గొంగళి పురుగు.. 11,500 జరిమానా!

ఐకియా బిర్యానీలో గొంగళి పురుగు.. 11,500 జరిమానా!

హైదరాబాద్: నెల రోజుల క్రితమే హైటెక్‌సిటీ ప్రాంతంలో ప్రారంభమైన ప్రఖ్యాత అంతర్జాతీయ ఐకియా స్టోర్‌కు చెందిన ఫుడ్‌కోర్టులో శాఖాహార బిర