ఎన్టీఆర్‌పై జోకు వేసిన వాజపేయి

ఎన్టీఆర్‌పై జోకు వేసిన వాజపేయి

వాజపేయి గొప్పవక్త. మాటకారి. చెణుకులు విసరడంలో దిట్ట. ఆయన వేసిన జోకులను కథలుకథలుగా చెప్పుకుంటారు. ఎన్టీఆర్ ఏపీ సీఎంగా ఉన్నరోజుల్లో