ఎస్పీ, ఎస్టీ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా బంద్

ఎస్పీ, ఎస్టీ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా బంద్

పాట్నా : ఎస్పీ, ఎస్టీ సవరణ బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ ఇవాళ భారత్ బంద్ నిర్వహిస్తున్నాయి. ఉన్నత కులాలకు చెందిన కొన్ని వర్గాలు ఈ బం