20 దెయ్యాలతో శృంగారంలో పాల్గొన్న 27 ఏండ్ల మహిళ

20 దెయ్యాలతో శృంగారంలో పాల్గొన్న 27 ఏండ్ల మహిళ

దెయ్యంతో శృంగారం ఏంది.. దాన్ని చూస్తేనే దడుసుకుంటాం. ఆమడ దూరం పరిగెడతాం. ప్రకృతికి విరుద్ధంగా ఏంటీ పనులు.. అసలు దెయ్యాలే కనిపించవు

మాజీ భర్తకు 30 కత్తి పోట్లు

మాజీ భర్తకు 30 కత్తి పోట్లు

బర్మింగ్‌హ్యామ్(యూకే) : బర్మింగ్‌హ్యామ్‌కు చెందిన మాజీ దంపతులు.. నాలుగు గంటల పాటు శృంగారంలో మునిగితేలారు. ఆ తర్వాత ఒక్క క్షణంలో ఇద