ఏకధాటిగా వారం రోజులు సెల్‌ఫోన్ వాడింది.. ఆ తర్వాత!

ఏకధాటిగా వారం రోజులు సెల్‌ఫోన్ వాడింది.. ఆ తర్వాత!

బీజింగ్: ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ల యుగంలో ప్రతి ఒక్కరు తమ ఫోన్లకు అతుక్కుపోతున్నారు. అవసరం ఉన్నా లేకపోయినా.. కాస్త ఖాళీ దొరికినా.. స్మార్ట్