మోదీ వేడి తగ్గింది.. కాంగ్రెస్ గాడి తప్పింది: కేటీఆర్

మోదీ వేడి తగ్గింది.. కాంగ్రెస్ గాడి తప్పింది: కేటీఆర్

హైదరాబాద్: మోదీ వేడి తగ్గింది.. కాంగ్రెస్ గాడి తప్పింది. కాంగ్రెస్‌కు జోష్ లేదు.. బీజేపీకి హోష్ లేదు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లోలాగే ఎంపీ