శ్రీదేవి జ్ఞాపకాలను పంచుకున్న అనిల్‌కపూర్

శ్రీదేవి జ్ఞాపకాలను పంచుకున్న అనిల్‌కపూర్

ముంబై: అలనాటి అందార తార శ్రీదేవి జయంతిని పురస్కరించుకుని నటుడు అనిల్‌కపూర్ ఆమె జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకున్నారు. అనిల్‌కపూర్ శ్రీదేవ