జేమ్స్‌బాండ్ 'స్పెక్టర్' అలరించేందుకు సిద్ధం...

జేమ్స్‌బాండ్ 'స్పెక్టర్' అలరించేందుకు సిద్ధం...

ఉత్కంఠ రేపే సన్నివేశాలు... ఆకట్టుకునే ఫైట్స్... ప్రత్యర్థులను చిత్తు చేసే ఎత్తులు... వెరసి జేమ్స్‌బాండ్ సినిమాలంటే ఇష్టపడని వారుండ